‘Càng nghèo càng nên mua bảo hiểm’

‘Càng nghèo càng nên mua bảo hiểm’

Nếu nói mua bảo hiểm cho người trụ cột là dại thì tôi dám chắc những người đã khuất sẽ mong họ ‘khờ dại’ mua bảo hiểm khi còn sống. Anh chị tôi vừa lo xong đám tang cho hai vợ chồng người quen. Họ mất vì tai nạn, bỏ lại sáu người con, đứa…

Đánh cược tuổi già bằng lương hưu

Đánh cược tuổi già bằng lương hưu

Không ai làm giàu nhờ lương hưu, nhưng nếu không có khoản tiền đó để ổn định cuộc sống tuổi già, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. “Tôi thấy đa số người lao động đều nghĩ rằng ‘nếu Bảo hiểm xã hội (BHXH) mà không bắt buộc, sẽ chẳng có ai tham…

Tôi không sai sau 20 năm mua bảo hiểm nhân thọ

Tôi không sai sau 20 năm mua bảo hiểm nhân thọ

Sau 20 năm mua bảo hiểm nhân thọ, đến kỳ đáo hạn, vợ chồng tôi tiếp tục mua thêm gói mới mà không hề do dự. Tôi mua bảo hiểm cách đây gần 20 năm, tới nay đã đến kỳ đáo hạn hai cái. Hiện, tôi đang có hai bảo hiểm nhân thọ, nhưng do…